O nás
    Modelclub Česká Lípa sdružuje zájemce o plastikové modelářství.Působí v DDM Libertin v České Lípě,kde také dvakrát ročně pořádáme naše soutěže.Informace o našich budoucích soutěžích a výsledky z předešlích soutěží najdete v příslušných rubrikách. 
    Pravidelně pořádáme v březnu okresní přebor žáků českolipského okresu.Při této akci pořádáme i soutěž juniorů a seniorů v kategoriích technika IIa,IIb ; letadla Ib,Ic ; figury a diorámata.Jako doplněk vyhlašujeme speciální kategorie.

Historie v kostce
září 1979 - pánové Schönbek,Hašlar,Rus, Baloun a Matouš zakládají Klub plastikových modelářů při ZO Svazarm Kamenický Šenov.Tím byl položen základní kámen organizovaného modelářství na českolipsku.Nadále se rozrůstá členská základna klubu o modeláře z celého okolí. Celkem měl klub ke konci roku 1981 55 členů.
Závěr roku 1981 znamená i velkou změnu.Po odstoupení vedoucích funkcionářů KPM bylo rozhodnuto převést klub pod ZO Svazarmu Crystalex Nový Bor.Důvodem bylo nejpočetnější zastoupení v klubu právě modeláři z Nového Boru. Tím vzniká 1.1.1982 Klub plastikových modelářů ZO Svazarmu o.p.Crystalex Nový Bor (dále jen KPM Crystalex). Předsedou je zvolen pan Ivan Kopal a místopředsedou pan Karel Pádár.

Vlastní KPM Crystalex se v té době skládá ze čtyř poboček - Nový Bor,Česká Lípa,Kamenický Šenov a Doksy. Činnost klubu se rozrůstá a v roce 1983 již pořádá pět soutěží a to :
Šenovská žákovka - Kamenický Šenov
Novoborská juniorka - Nový Bor
Dokská žákovka - Doksy
Máchovská hladina - Doksy
Pohár Crystalexu - Nový Bor
k tomu ještě Okresní kolo žáků a juniorů v České Lípě a Přebor severočeského kraje v Novém Boru.
Období let 1984 až 1989 lze nazvat jako Zlatá léta.Členové klubu získávají vavříny na mnoha soutěžích.Nejvýraznějších úspěchů dosahuje Karel Pádár,který se stává Mistrem ČSR v letech 85 a 89 a Mistrem ČSSR v letech 84,86 a 88.Získává první místa i na mezinárodních soutěžích v Maďarsku,Polsku a NDR.
Nezůstat pozadu se snaží i mladí členové.Například Martin Bím - Mistr ČSR 1986 v kategorii žáků,Karel Pádár ml. -Mistr ČSR 1988 a 1989 v kategorii žáků,Petr Kala - Mistr ČSR 1983 v kategorii juniorů,Michal Kučaba - Mistr ČSR 1984 a 1985 v kategorii juniorů a další,kteří získali druhá a třetí místa.

V té době patří naše soutěž Pohár Crystalexu mezi velmi známe akce.Na výsledkových listinách lze nalézt nejen jména známých modelářů z Čech a Moravy,ale i z Polska,NDR a Maďarska.Koncem tohoto období ale dochází k postupnému dělení klub.Šenovská skupina se soustřeďuje do nově vzniklého KPM Lustry Kamenický Šenov a v Doksech vzniká Spolek přátel letectví. Přichází polistopadové období a tím i další změny v historii klubu.Politické a především ekonomické změny ve společnosti se odrážejí na postupném snižování členské základny.Přestože i v tomto období se daří získat nové členy,nestačí to vyrovnat počet těch,kteří opustili řady klubu.I soutěž Pohár Crystalexu nemá v té době ustláno na růžích.

Po letech pořádání v sále Klubu pracujicích Bohemia se v roce 1990 a 1991 pořádání stěhuje do nedalekého Sloupu v Čechách.V roce 1992 se soutěž sice vrací do Nového Boru,ale to je již labutí píseň pořádání soutěží v tomto městě.
V roce 1993 se soutěž pořádá poprvé v Domě dětí a mládeže Libertin v České Lípě.A jak vývoj dál ukáže,toto místo již pro naše soutěže zůstane.
Blíží se konec roku 1993 a na výroční schůzi KPM Crystalex Nový Bor se rodí další změny.Je odhlasováno ukončení činnosti k 31.12.1993 pod původním názvem,kdy především podnik,zaštítujicí nás svým jménem,nejeví o další spolupráci zájem.Zároveň vzniká nový klub od 1.1.1994 pod jménem Modelclub Česká Lípa.Do tohoto klubu přecházejí zbývajicí členové již zaniklého klubu KPM Crystalex,a dále někteří členové KPM Děčín a Kit klub Jablonec nad Nisou.Celkem je do seznamu členů zapsáno 19 modelářů.


  
   
Z historie

Z historie

Karel Pádár , Lubomír a Ivan Kopalovi
Z historie

Z historie

Láďa Jareš,Karel Pádár a Ivan Kopal
Z historie

Z historie

Společné foto z roku 1997
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one